شرکت فسفات کارون


شرکت فسفات کارون

این شرکت در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در زمینه تولید مواد اولیه شوینده (STTP) آغاز نموده و همچنان محصول زیر را تولید می نماید.

پودر STTP  سدیم