شرکت پارس افق اروند


شرکت پارس افق اروند

این شرکت در سال  فعالیت خود را در زمینه تولید لامپ آغاز نموده و همچنان فعال میباشد.

شماره تماس :

آقای شجاعی : ۰۹۱۶۶۳۱۰۸۱۸