اولین نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی قطعات، تجهیزات و مواد گروه فولاد خوزستان

زمان:
۲۳ لغایت ۲۵ مردادماه ۱۳۹۸

مکان:
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز