لیست واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره یک آبادان

آخرین بروز رسانی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

صنایع سلولزی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۹۳کاظم بغلانیمصنوعات چوبیخاکریزی۷۰/۰۱/۰۷۱۵۰۰۷۲۷کاظم بغلانی
۲-۱۰۰تعاونی چاپ و دفتر سازیتولید انواع دفتربهره برداری۷۲/۱۰/۲۹۵۴۰۰۶۰۰رییسی توقیف بانک صادرات
۳-۳۸۹اهوار ایکادمصنوعات چوبیبهره برداری۷۲/۱۲/۲۱۵۰۴۰۱۲۸۰طرفیواگذار به سرمایه گذار جدید
۴-۴۱۱تعاونی مصنوعات چوبی آبادانمصنوعات چوبیبهره برداری۷۲/۰۲/۰۸۴۰۸۰۱۰۴۳جمالیاجاره داده شده به شرکت شیرین عسل
۵-۵۷۰مرجان ارونددستمال کاغذیخاکریزی، فنداسیون۷۶/۱۲/۰۶۲۲۲۰۷۶۲
۷-۶۰۱وینا نقش (سروش کاویان آبادان)خمیر از ضایعات کشاورزیبهره برداری۸۱/۰۴/۱۵۵۰۴۰۱۰۰۰نقاش
۸-۵۹۹علیرضا حلالی پرگالی
محمدرضا میرریاحی
خمیر از ضایعات کشاورزیزمین خالی۸۰/۱۲/۲۱۶۰۰۰۹۰۰
۹-۶۲۶درخشش رنگین کمان جنوبورق کارتن سه لایهزمین خالی۸۴/۰۷/۱۸۶۰۰۰۱۸۰۰محمد دیدگان
۱۰-۶۸۵محمد مطوری
( لطیف پاک کن افق اروند )
دستمال کاغذی جعبه اییخاکریزی، دیوار محوطه،
فنداسیون، سوله
۹۲/۱۲/۲۸۳۰۰۰محمد مطوری
۱۱-۷۰۱پرنیان طراوت گستر ارونددستمال کاغذی جیبی،
کاغذ توالت
خاکریزی، دیوار محوطه،
سوله، دیوار کشی سوله
۹۴/۱۲/۰۹۱۵۰۰

صنایع برقی و الکترونیک

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۱۲۸تعاونی ۵۵ ایثارگرانیخچال صنعتیزمین خالی۷۰/۰۷/۱۶۲۰۴۰۸۹۶
۲-۴۲۶صنایع چوب المهدی (منیر نور اروند)انواع لامپبهره برداری۷۲/۱۲/۱۶۲۵۲۰۱۲۸۰کوت زادهواگذار شده به شرکت منیر نور اروند
۳-۴۵۲طیف آساتابلو برقبهره برداری۷۳/۰۵/۰۱۳۱۸۰۹۳۴
۴-۴۵۹مارال کامپیوترچاپگر و مانیتوربهره برداری۷۳/۰۴/۲۸۶۹۶۰۳۱۰۰اجاره داده شده به شرکت سارابر و بحر اروند
۵-۴۷۱صنعت الکتریک ایرانیان اروند (کلان پلاستیک)لوازم برقیبهره برداری۷۳/۰۷/۲۶۴۰۰۰۸۴۰فاطمی
۶-۶۴۳یکتا صنعت اروندکولر گازیبهره برداری۸۵/۰۹/۱۳۲۹۴۰۱۲۱۴بلقانی
۷-۷۰۴اروند ترانس جنوبانواع ترانسفورماتورخاکریزی۹۴/۱۲/۲۶۴۰۰۰
۸-۷۱۱بنیان صنعت پارس افق اروندلامپ کم مصرف، کابل افشان از جنس مس، کابل مفتولی از جنس مسخاکریزی، پی ریزی، نصب سوله۹۵/۱۰/۱۴۳۱۷۷
۹-۷۱۴اف آراتوی بخار برقی، انواع تلویزیون رنگی، جارو برقی، غذا ساز، ماشین لباسشویی نیمه اتومات بدون قابلیت خشک کردن خاکریزی، دیوار کشی، نصب سوله، ساختمان اداری۹۵/۱۲/۰۲۶۰۰۰
۱۰-۷۱۵سامان کاران پارس شعاع اروندلامپ کم مصرف، کابل افشان از جنس مس، کابل مفتولی از جنس مسخاکریزی۹۵/۱۲/۲۴۳۱۶۱
۱۱-۷۱۷بنیامین الکتریک اروندپایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه، چراغ LEDزمین خالی۹۵/۱۲/۲۴۲۳۵۰
۱۲-۷۲۹توسعه پروژه های نیروگاهی الوندمولد های برق مقیاس کوچک برای تأمین برق و حرارتزمین خالی۹۶/۰۹/۰۷۱۰۰۰
۱۳-۷۴۱مهدی شهنی نژادانواع پلاتر، تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی، چاپگر لیزری، دستگاه چاپ افست۹۷/۱۲/۰۱۲۰۳۰

صنایع غذایی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکی (وضعیت)تاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۱۵قهوه سازان نوین اروندقند از شکرساختمان تکمیل، نصب ماشین آلات(بهره برداری فعال)۷۰/۰۲/۰۲۲۰۳۰۶۰۰دریسی
۲-۷۴فراخوان (شیرینگ خرما آبادان)بسته بندی خرمابهره برداری (راکد)۶۹/۱۰/۱۱۶۰۰۰۸۰۰اکبری
۳-۹۴هجرت جنوبپودر ماهیبهره برداری (راکد)۶۹/۱۰/۲۷۱۵۰۰۶۳۲عباس فلاحت پور
۴-۱۱۴آبساران آبادانبسته بندی آببهره برداری (راکد)۶۹/۱۲/۰۸۴۹۰۰۱۴۰۰رادمهراجاره داده شده به شرکت پارس اپال اروند
۵-۱۱۸پودر ماهی آبادانپودر ماهیخاکریزی، پی(نیمه کاره راکد)۷۰/۰۲/۲۴۱۹۸۰۷۹۰مولایی
۶-۱۳۰زرین مبینپفک و بسته بندی آببهره برداری۷۰/۰۷/۳۰۴۰۰۰دهنویپرونده های ۱۳۰ و ۶۵۵
۷-۱۳۲یخ سازی پیچک کاریخبهره برداری۷۰/۰۲/۰۷۲۳۴۰۵۸۰مطوریتوقیف بانک تجارت
۸-۱۶۲کنسرو مانام آبادانکنسرو ماهیبهره برداری۷۰/۰۴/۰۱۴۰۶۰۱۷۱۳حسین نژادتوقیف بانک صادرات
۹-۱۷۶تعاونی ۱۴۰ ایثارگرانبستنی و یخمکبهره برداری۷۰/۰۵/۱۵۳۴۸۰۸۲۶عبادی پور
۱۰-۱۹۲یخ سازان شایستهیخبهره برداری۷۰/۰۵/۳۱۱۹۸۰۶۹۰ایمانی
۱۱-۲۲۴زمزم آباداننوشابه گازداربهره برداری۷۱/۰۵/۱۳۴۵۰۰۰۱۵۲۱۹رجبعلی
۱۲-۲۸۱برودت آبادانیخبهره برداری۷۱/۰۵/۰۴۲۱۰۰۵۴۰پستچی
۱۳-۲۹۰ویرا پخش باران اروند(مهشید آبادان)بسته بندی برنجبهره برداری۷۰/۱۰/۲۱۳۰۰۰۰۵۲۶۰
۱۴-۳۴۵محمد حسن بازافکنیخخاکریزی، سوله، دیوار سوله۷۱/۱۰/۲۷۲۱۰۰۶۷۰محمد حسن بازافکن
۱۵-۳۷۴کوثر آبتصفیه و بسته بندی آببهره برداری۷۲/۰۷/۲۹۲۵۸۰۷۱۵ارجمند زیارتیاجاره داده شده به شرکت فریاد گستر
۱۶-۳۹۳انجماد جنوبسردخانهبهره برداری۷۱/۱۱/۲۵۶۰۲۰۲۸۱۶شیخ میری
۱۷-۳۹۷تعاونی صنایع غذایی افراکنسرو لوبیا و بادمجانبهره برداری۷۲/۰۸/۱۶۳۴۸۵۸۳۰میاحی
۱۸-۴۱۲کنسرو ماهی آبادانکنسرو ماهی بهره برداری۷۲/۰۳/۳۰۳۶۰۰۲۰۰۰عباس زادهتوقیف بانک ملت
۱۹-۴۴۲مسعود عبادی پورکیک و کلوچهبهره برداری (راکد)۷۲/۱۲/۱۴۲۱۰۰۵۸۲عبادی پور
۲۰-۴۸۰پوپک رنگینه جنوببستنیبهره برداری (راکد)۷۳/۱۰/۱۳۸۰۴۰۳۴۰۰احدی
۲۱-۵۰۰عبدالامیر حزباوی (وحید آبادان)بسته بندی حبوباتخاکریزی، سوله، دیوار؛ دیوار سوله، ساختمان اداری و نگهبانی (نیمه کاره راکد)۷۴/۰۶/۱۵۲۱۰۰۷۷۰عبدالامیر حزباوی
۲۲- ۵۵۵انوشه گوهر(آریا تابان اروند)بسته بندی خرما،شکلات خرما،پودر هسته خرماوقند از شربت خرمابهره برداری۷۵/۱۲/۰۵۴۶۰۰۱۷۸۴دهقان خواجویواگذاری به سرمایه گذار جدید آریا تابان اروند -در حال تجهیز و انجام تعمیرات
۲۳- ۵۸۱کانسار دانه اهوازپودر صدف (دانه بندی)زمین خالی۷۸/۰۴/۲۹۵۰۰۵۴۰۰امینی
۲۴-۵۸۵خوشه صنعت خرمشهرنان صنعتیبهره برداری۷۸/۱۲/۲۵۲۱۴۵۷۲۱آلبو غبیش
۲۵-۶۰۶صادراتی فرآورده های خاورمیانهبسته بندی خرمازمین خالی۸۱/۰۹/۰۳۱۶۱۵۴۰۰۰
۲۶-۶۱۶مانام آبادان ۲کنسرو مرغزمین خالی۸۳/۰۳/۰۷۳۹۳۵۱۶۲۳حسین نزاد
۲۷-۶۳۱آبهارهقند مایع-خوراک آماده دام خاکریزی، سوله،دیوار محوطه،ساختمان اداری و نگهبانی۸۴/۱۱/۲۷۲۰۴۱۵۶۶۴۰توکلی
۲۸-۶۳۷آبادان وارنا شیر ،دوغ،ماست،خامهبهره برداری۸۵/۰۵/۰۳۳۵۰۰۱۷۰۰خیریه نعیمی
۲۹-۶۴۴عسل قند آبادانقندکله ، کلوخ ، بسته بندیبهره برداری۸۵/۰۹/۱۹۷۲۲۵۲۱۵۲بهمنی قصد راه اندازی مجدد دارد
۳۰-۶۴۵تهیه و بسته بندی خشکبار آرات بسته بندی و درجه بندیبهره برداری۸۵/۰۹/۲۸۸۰۰۰۳۰۰۰شهریاری
۳۱-۶۵۵بازرگانی زرین مبین اروند تصفیه ،شیرین کردن و بسته بندی خاکریزی۸۶/۰۴/۰۶۵۰۰۰۱۸۸۰دهنوی
۳۲-۶۵۹تعاونی انجماد خیبر جنوبخاکریزی ،فنداسیون ،اسکلت ۸۶/۰۸/۱۹۲۱۰۰۸۶۳محمد سالمی
۳۳-۶۶۷منتهای دانش و تغذیه ارونددرجه بندی و بسته بندی سبزیجاتخاکریزی ،سوله ،دیوار سوله ،دیوار محوطه، نصب ماشین آلات۷۸/۰۴/۰۱۲۰۴۰۷۲۱باستانیبه شرکت بستنی میهن اجاره داده شده
۳۴-۶۶۸ ساقه زرین اروند شکلات خرمابهره برداری۸۷/۰۴/۱۶۶۰۰۰۳۵۰۰سعدونی
۳۵-۶۶۹ارد کارونارد گندم نوع والسیخاکریزی ، دیوار محوطه۸۷/۰۷/۲۹۹۹۵۲۳۸۹۰سلیمی
۳۶-۶۷۰افرا اروندبسته بندی برنج،چای ، خشکبارهمه موارد تکمیل ، در آستانه بهره برداری۸۷/۱۲/۲۱۳۴۰۰۱۲۸۰ افرانیادر آستانه بهره برداری
۳۷-۶۷۵سلیم یداله آبادانیسردخانه زیر صفرخاکریزی ۸۹/۰۷/۲۲۲۵۰۰۱۲۱۲سلیم یداله آبادانی
۳۸-۶۸۴ ایوب زاهری انواع بیسکویت،انواع کلوچه،انواع کیکزمین خالی ۹۲/۱۲/۲۶۳۰۱۰ایوب زاهری
۳۹-۶۹۲پیشرو صنعت نریمانشیرین کردن و تصفیهو بسته بندی آب آشامیدنیخاکریزی، سوله ، دیوتر محوطه۹۳/۱۲/۱۶۱۵۶۰
۴۰-۷۰۷تولیدی زرین ثمر آبادان آرد گندم ،سبوس گندم(حتی به صورت پودر)خاکریزی۹۵/۰۳/۳۱۳۰۰۰۰۱۱۰۰۰
۴۱-۷۱۹بهتا اروندمیگو به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته) خاکریزی۹۵/۱۲/۲۸۳۲۲۳۶
۴۲-۵۳۰بسته بندی ثمردارانبسته بندی خرمازمین خالی۷۵/۰۷/۳۰۱۱۶۴۸۳۱۵۰

صنایع فلزی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۱۲محمد دیدگاناسکلت فلزیبهره برداری۷۰/۰۴/۲۴۴۹۷۰۲۱۰۰محمد دیدگانپرونده های ۱۲ - ۱۵۲ - ۶۰۴ - ۶۳۴
۲-۵۹آبادان آلومینیومظروف آلومینیوم خانگیبهره برداری۷۲/۰۲/۳۰۳۰۴۰۶۹۸رضاپوراجاره داده شده به شرکت سپهر پلاستیکاروند
۳-۱۳۸تعاونی صنعتی مهاجرکابینت سازیبهره برداری۷۱/۰۸/۱۷۱۹۸۰۱۰۰۰سلمانیان
۴-۱۵۲آرمین گستر سازه های فلزیبهره برداری۷۰/۰۳/۱۲۱۵۴۰۴۰۰۰محمد دیدگان
۵-۱۵۸مرکز گسترش خزستان(تعاونی شماره ۱۵۱)کابینت و فایل و کمدخاکریزی، سوله، دیوار سوله، دیوار محوطه، ساختمان اداری۷۰/۰۳/۱۸۴۰۸۰۱۰۰۸
۶-۲۴۵تعاونی ۱۵۶ ایثارگرانپروفیل آلومینیومبهره برداری۷۱/۰۱/۱۷۳۰۳۸۱۵۱۰عسگری
۷-۲۵۰عبداللهی بهرادسیلندر و میلنگ تراشیزمین خالی۷۰/۰۹/۱۴۱۰۲۰۵۰۰عبداللهی بهراد
۸-۳۲۶اروند تراش آبادانتجهیزات پالایشگاهیبهره برداری۷۴/۰۹/۲۵۳۰۰۰۱۲۰۰کرد
۹-۳۷۲مذاب ریزان جنوبقالبسازیبهره برداری۷۱/۱۰/۲۹۲۰۴۰۹۱۶خانی چه
۱۰-۳۸۴نبیلپنلهای پیش ساختهبهره برداری۷۱/۰۹/۰۳۳۶۹۷۵۱۳۰۵۶وزیرنظام
۱۱-۴۳۴رونق آوران انرژی اروند (شیرمان جنوب)پروفیل آلومینیومبهره برداری۷۲/۱۰/۱۱۴۷۵۰۱۵۰۶عباسی
۱۲-۴۴۵فیلتر گل آبادان فیلتر خودروبهره برداری۷۳/۰۱/۲۰۲۴۰۰۱۱۶۲نوذریاجاره داده شده به شرکت نماد ویژن
۱۳-۴۸۹اتصال پلاستیک آبادان (سازه های فلزی)سازه های فلزیبهره برداری۷۴/۰۱/۲۶۳۰۶۰۸۷۶هاشمیپرونده های ۴۸۹، ۶۱۲، ۶۴۹
۱۴-۴۸۹درخشش رنگین کمان جنوبمفتول و سیم آهنی و میخ و ...خاکریزی و سوله۷۴/۰۲/۰۷۵۰۴۰۲۸۰۰دیدگان
۱۵-۵۰۶آبادان سولهاسکلت فلزیبهره برداری۷۴/۰۹/۲۰۷۰۰۰۲۷۰۰عروجی
۱۶-۶۰۴آرمین گسترسوله سازیبهره برداری۷۹/۱۱/۱۵۳۹۹۰۴۰۰محمد دیدگان
۱۷-۶۱۲عبدالرحیم هاشمی سازه های فلزیبهره برداری۸۲/۱۲/۲۴۵۲۲۰۱۰۴۲عبدالرحیم هاشمی
۱۸-۶۳۴محمد دیدگانسازه های فلزی ، سوله ، مخازنزمین خالی۸۵/۰۴/۲۰۱۲۰۲۵۳۸۰۰محمد دیدگان
۱۹-۶۳۵ایمن لوله گستران اروندحدیده و قلاویز کاریبهره برداری۸۵/۰۳/۳۱۴۹۷۰۲۱۵۷مزینانی
۲۰-۶۴۹سازه های فلزی آبادانورق کرکرهبهره برداری۸۵/۱۲/۲۱۱۰۱۲۰۲۰۰۰هاشمی
۲۱-۶۶۴پترو بهین صنعت آبادانمبدل های حرارتی، قطعات صنعتیخاکریزی، ایجاد کارگاه۸۶/۱۲/۲۷۲۰۰۰۵۳۷ایرج ملکیانبهره برداری به صورت کارگاه بوده
۲۲-۶۷۷قدرت الله نایبیبازیافت ضایعات فلزی خودروخاکریزی، دیوار محوطه۸۹/۱۲/۲۵۳۰۰۰۰۲۸۲۰قدرت الله نایبی
۲۳-۶۹۰کیسونجرثقیل بازویی، دروازه ای، سقفی
قطعات ماشین آلات راه سازی
خاکریزی۹۳/۱۰/۳۰۸۸۸۸۳
۲۴-۷۰۳وینا نقش ۲انواع تابلو راهنمای ترافیک، انواع مبلمان اداری، سازه های فلزیزمین خالی۹۴/۱۲/۲۶۵۰۴۰
۲۵-۷۳۳گروه چیدمان فرزانگان اروندظروف آشپزخانهخاکریزی۹۷/۰۲/۱۶۴۷۵۰
۲۶-۷۳۴تعاونی سهند اروندان آهنینانواع میله و میلگرد فولادیخاکریزی و فنداسیون۹۷/۰۶/۱۴۴۰۰۰

صنایع کانی غیر فلزی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۱۴سقف پوشان جنوبتیرچه بلوکبهره برداری۶۹/۰۸/۳۰۵۰۴۰۴۰۰محمدرضا شهوندی
۲-۱۹بتن دانشتیرچه بلوکبهره برداری۶۹/۰۹/۱۳۴۹۸۰۸۵۲شیخ رباطاجاره داده شده به شرکت آرتان پلاست اروند
۳-۲۱سیدعبدالرسول یداللهیتیرچه بلوکبهره برداری۶۹/۰۹/۰۶۴۹۸۰۴۰۱سیدعبدالرسول یداللهی
۴-۳۸ایستابامتیرچه بلوکخاکریزی، نگهبانی، سوله کامل۷۰/۰۳/۱۸۵۹۵۰۴۰۰کرمیفوت مدیر عامل- تملک بانک ملی
۵-۴۲نادعلی خویشکار(سریرسنگ)سنگ نماخاکریزی، سوله، دیوار سوله، دیوار محوطه۷۰/۰۲/۱۸۴۰۸۰۸۰۰نادعلی خویشکار
۶-۱۰۶محسن خشتکارسنگ نماخاکریزی، سوله، دیوار سوله، دیوار محوطه۶۹/۱۲/۲۸۴۰۰۰۸۰۰محسن خشتکار
۷-۱۵۶بامشاد سازانموزاییکخاکریزی، سوله، ساختمان اداری۷۰/۰۳/۲۸۱۵۰۵۳۵۰بامشاد خدایی
۸-۱۶۰مرکز گسترش خوزستان (تعاونی ۱۴۵)بتن آمادهبهره برداری۷۰/۰۳/۱۸۱۰۰۰۰۵۰۴سیاحیتوقیف بانک صادرات
۹-۱۶۱مرکز گسترش خوزستان (تعاونی ۱۴۴)بتن آمادهخاکریزی، سوله، ساختمان اداری ۷۰/۰۴/۱۹۱۰۰۸۰۵۰۰رشیدی
۱۰-۱۷۱مرکز گسترش خوزستان (تعاونی ۵۵)قطعات پیش ساختهخاکریزی، سوله، ساختمان اداری ۷۲/۰۶/۰۵۵۰۰۰۸۰۰
۱۱-۱۸۲مرکز گسترش خوزستان (تعاونی ۱۳۶)تیربتونیبهره برداری۷۰/۰۵/۱۵۵۷۵۰۴۵۰جمالیبه متقاضی جدید واگذار شده و در حال بازسازی و تجهیز میباشد
۱۲-۱۹۴عبدالحسین رشیدی و کرم خمیسیتیرچه بلوکخاکریزی، سوله۷۰/۰۵/۲۰۴۰۴۰۳۷۵عبدالحسین رشیدی و کرم خمیسی
۱۳-۲۰۵محمدعلی سبحانی و نوره موتورچیموزاییکزمین خالی۷۰/۰۶/۲۷۱۵۰۰۴۰۰محمدعلی سبحانی و نوره موتورچی
۱۴-۲۰۶ناهید جعفری و ابراهیم مظفریبلوکزمین خالی۷۱/۰۴/۱۶۲۰۰۰۲۰۰ناهید جعفری و ابراهیم مظفری
۱۵-۲۲۹کیوان پادبتونتیرچه بلوکزمین خالی۷۰/۰۷/۰۷۴۰۸۰۶۰۰
۱۶-۳۰۶ریما جنوباسلبخاکریزی۷۱/۱۲/۲۳۱۱۱۴۲بانک ملی
۱۷-۳۱۹عبدالجبار سیاحیموزاییکخاکریزی۷۱/۰۴/۱۵۱۵۰۰۴۰۰عبدالجبار سیاحی
۱۸-۳۶۸پیروز بتنبلوک سقفی، تیرچه فلزیخاکریزی۷۱/۰۶/۲۹۴۰۲۵
۱۹-۳۷۱تعاونی ۱۴۶ ایثارگرانقطعات کوچک سنگیبهره برداری۷۱/۰۷/۰۹۱۰۰۰۰۳۲۰۰فرجیتوقیف بانک صادرات
۲۰-۶۰۵کوثران نوین آبادانآسفالتبهره برداری۸۱/۰۷/۰۱۲۵۰۰۰۳۹۹۲تنگسیریپرونده های ۶۲۳، ۶۱۳، ۶۰۵، ۶۰۷
۲۱-۶۰۷کوثران نوین آبادانبتن آمادهبهره برداری۸۱/۱۰/۱۷۲۰۰۰۵۰۰تنگسیری
۲۲-۶۱۳کوثران نوین آبادانبتن آمادهبهره برداری۸۲/۱۲/۲۵۲۵۳۰۵۴۵۰تنگسیری
۲۳-۶۲۳کوثران نوین آبادانبتن آمادهبهره برداری۸۳/۱۲/۰۴۱۷۶۷۰۴۵۰تنگسیری
۲۴-۶۴۸صمیم صنعت تجارتخاکریزی، سوله، دیوار محوطه۸۵/۱۲/۱۲۴۵۰۰۰۷۰۰۰
۲۵-۶۵۳کانسار دانه اهواز ۲پودر صدف(دانه بندی)زمین خالی۸۶/۰۳/۲۰۴۹۴۰۷۸۰امینی
۲۶-۶۵۷ندای بلوک گستربلوک خاکی دیواریبهره برداری۸۶/۰۷/۱۸۱۰۰۰۳۲۰پیروز آهنیناجاره داده شده به شرکت رؤف کوثر اروند
۲۷-۶۷۱فروزان نجوم آبادانبتن آمادهفاقد دیوار محوطه (بقیه موارد تکمیل)۸۸/۰۶/۲۱۵۱۷۵۲۵۰۰سلامات
۲۸-۶۷۲عمار راه سازان پیشرو آبادانآسفالت گرم و بتن آمادهفاقد دیوار محوطه (بقیه موارد تکمیل)۸۸/۰۷/۰۴۴۰۰۰۰۱۷۰۰۰بغلانیاجاره داده شده به شرکت تام مارلین پارس مارون
۲۹-۶۷۳حامد بتنبتن آمادهبهره برداری۸۹/۰۲/۱۸۶۳۷۰۷۲۰یوسفی
۳۰-۶۷۸ابراهیم شیرالیبتن آمادهفاقد دیوار محوطه (بقیه موارد تکمیل)۹۰/۰۳/۲۸۳۵۰۰۵۰۰ابراهیم شیرالیپرونده های ۶۷۸، ۷۰۲
۳۱-۶۸۲سهل سازان ماهشهر جدول سیمانیخاکریزی، دیوار محوطه، نصب ماشین آلات۹۲/۰۷/۲۷۱۰۰۰عساکره
۳۲-۶۹۶مبارک صنعت کارونآسفالتبهره برداری۹۴/۰۵/۱۳۳۷۳۰۰
۳۳-۷۰۲ابراهیم شیرالیبتن سیار متخلخل(هوادار)خاکریزی۹۴/۱۲/۱۵۱۵۰۰
۳۴-۷۰۴شهر آرای اروندزمین خالی۹۴/۱۲/۲۶۴۰۰۰
۳۵-۷۰۶بلوک سبک اروندبلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فوم دارخاکریزی۹۵/۰۳/۱۱۴۸۰۰۰
۳۶-۷۲۱بلوک سبک اروندبلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فوم دارخاکریزی۹۵/۱۲/۲۸۱۳۲۳۳
۳۷-۷۳۱محمد صنعت اروندقطعات گچی ساختمانیخاکریزی۹۶/۱۱/۱۱۱۶۰۰۰

صنایع شیمیایی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۶۷خرطومی سازان جنوبلوله p.v.cبهره برداری۷۰/۰۲/۱۰۲۰۳۰۷۰۰خورشیدیان توقیف بانک صادرات
۲-۱۰۵آذر نیک پلاستیک(آذرپاد صنعت)بهره برداری۷۱/۰۷/۱۶۴۰۲۰۱۳۵۰صالحی
۳-۱۱۰میلاد پلیمر (کانکس سازی اروند)قطعات فایبر گلاسبهره برداری۷۱/۰۸/۲۴۵۰۴۰ ۱۳۰۰حسین ناحیه
۴-۱۱۳آبادان مهسابسته بندی روغنبهره برداری۶۹/۱۲/۰۵۳۰۰۰۹۲۰ بخشی زاده
۵-۱۱۶فخر خرمشهر مایع ظرفشویی و شامپوبهره برداری۶۹/۱۲/۱۲۱۲۸۸۰۳۶۸۰رادمهر
۶-۱۱۹پیروز رامعایق رطوبتی بهره برداری ۶۹/۱۲/۱۶۴۹۲۰ ۱۴۹۵شویچیان
۷-۱۳۹ سولفورینکربنات و بیکربنات سدیمبهره برداری ۷۰/۰۵/۱۴ ۱۹۸۰ ۱۰۰۰
۸-۱۹۵ققنوس آبادانپرلیت منبسطبهره برداری۷۰/۰۵/۲۲۱۶۴۵۳۸۰قاسمیبه شرکت مظفر پلاستیک
اروند اجاره داده شده
۹-۲۱۶اسماعیل نادری و شرکاظروف یکبار مصرفبهره برداری۷۰/۰۶/۲۸۲۱۰۰۵۴۰اسماعیل نادری
۱۰-۲۵۳مینا رنگ آبادانانواع رنگبهره برداری۷۰/۰۸/۲۸۳۰۰۰۰۵۲۶۰
۱۱-۳۲۰کیمیا کارانپودر و گرانل از لاستیک مستعملبهره برداری۷۱/۰۴/۰۷۳۲۲۰۶۴۰کاظمی
۱۲-۳۳۹نیک پلاستیک سپاهانلوله p.v.cبهره برداری۷۱/۰۷/۰۸۴۹۲۰۹۵۰دهقانی
۱۳-۳۶۲الپا ۱لوله و اتصالات پلی اتیلنبهره برداری۷۲/۰۶/۲۲۶۰۰۰۱۵۰۰رفیع زاده
۱۴-۳۶۵شاهین فوم اروند(تعاونی ۵۲ ایثارگران)یونیلیت سقفبهره برداری۷۰/۰۲/۲۲۳۰۰۰۷۰۰پروانه
۱۵-۴۰۸بستان پلاستیکنایلون و نایلکسبهره برداری۷۱/۱۲/۲۳۲۸۰۰۴۵۰نیکی
۱۶-۴۱۷گاز اکسیژن اروندگاز اکسیژنبهره برداری۷۲/۰۵/۲۸۳۰۰۰۷۰۰عیدانی
۱۷-۴۲۸کربورسیلیسیم و اکسیدآلومینیومکاربید سیلیسیمبهره برداری۷۲/۱۱/۰۱۴۱۰۰۰۲۴۵۰اسکندر ایلخان
۱۸-۴۳۲شیمیایی و سلولزی شاهدکیسه پلی پروپیلنبهره برداری۷۲/۱۲/۲۳۲۴۰۰۰۵۲۸۵توقیف بانک ملی
۱۹-۴۵۵صنم شیمیایی آبادانپارافین جامدبهره برداری۷۵/۰۸/۲۳۳۰۱۰۱۰۰۰محمد دیدگانپرونده ۴۵۵۶۰۰
۲۰-۵۰۴اکسیژن مهتابانگاز اکسیژنبهره برداری۷۴/۰۷/۱۶۶۰۰۰۶۰۰خدایاری
۲۱-۵۲۰مظاهر اهواز انواع شیلنگبهره برداری۷۵/۰۴/۰۲۳۰۰۰۷۲۵سید یابر موسویاجاره داده شده به شرکت نوید پیشگامان نور اروند
۲۲-۵۴۳مرزبان آبادانظروف پلاستیکیبهره برداری۷۵/۱۲/۰۱۲۰۳۰۷۰۰جابری
۲۳-۵۴۴الپا ۲لوله جداره پلی پروپیلنبهره برداری۷۶/۰۱/۱۵۳۰۱۰۱۰۶۴رفیع زادهاجاره داده شده به شرکت میراب لوله اروند
۲۴-۵۶۰دوامکار جنوبظروف یکبار مصرفبهره برداری۷۶/۰۲/۲۵۶۰۰۰۱۹۵۰عباسیاجاره داده شده به شرکت آبادگران شیمی
۲۵-۵۹۱ماهان پالایش اروند(شفاف دز)پارافین جامدبهره برداری۷۹/۱۲/۱۱۶۰۰۰۲۱۵۰شادمان
۲۶-۵۹۲پالایش پاسارگاد اروند(ثامر شیمی)تصفیه روغن موتوربهره برداری۷۹/۱۲/۲۲۶۰۰۰۱۱۰۰مالکی
۲۷-۵۹۵الپا ۳لوله پلی اتیلنبهره برداری۸۰/۰۵/۳۱۴۰۱۹۱۸۰۰رفیع زادهتوقیف بانک صادرات
۲۸-۵۹۶خدمات گستر فکر آورانقطعات پرلیتکود ماکروگرانولهبهره برداری۸۰/۱۱/۰۹۱۵۰۰۷۰۰اعرابیپرونده های ۵۹۶ و ۵۹۷ اجاره داده شده به شرکت یورپین ماد طلای سیاه اروند
۲۹-۵۹۷خدمات گستر فکر آورانظروف ملامینبهره برداری۸۰/۱۱/۰۹۴۰۲۰۱۴۰۰اعرابیاجاره داده شده به شرکت شیراز دینا (پپسی)
۳۰-۶۰۸افزودنی های صنعتی آبادانکربورسیلیسیمبهره برداری۸۲/۰۳/۰۵۷۰۰۰۳۶۵۰۰اسکندر ایلخاناجاره داده شده به شرکت تارمیتا
۳۱-۶۱۱احمدرضا محمدیظروف بادیخاکریزی۸۲/۱۱/۰۶۱۲۵۰۴۵۰احمدرضا محمدی
۳۲-۶۱۴مروارید کوهمخزن با ورقهای پلاستیکیبهره برداری۸۳/۰۲/۱۵۵۰۴۰۱۷۱۱بدلیاجاره داده شده به شرکت اروند ماشین
۳۳-۶۱۷فسفات کارونسدیم تری پلی فسفاتبهره برداری۸۲/۰۵/۱۸۵۷۱۶۰۱۷۴۰۰صانعی
۳۴-۶۱۷فسفات کارون ۲سدیم تری پلی فسفاتزمین خالی۹۳/۰۶/۳۰۶۰۲۰۰صانعی
۳۵-۶۱۸دشت بهشتشیمیاییبهره برداری۸۳/۰۸/۰۳۴۴۰۰۱۵۰۰اکرم استادزاده
۳۶-۶۱۹شفق اروندانواع گرانولبهره برداری۸۳/۰۶/۰۶۸۲۵۰۷۴۰مهدی علیزاده
۳۷-۶۲۰آبادگران کارونانواع گرانولبهره برداری۸۳/۰۸/۰۳۴۳۸۸۱۵۴۴علیزاده
۳۸-۶۲۵آریا پلاستیکبطری PETبهره برداری۸۴/۰۳/۱۰۲۰۳۰۹۲۹زهیری
۳۹-۶۲۷الپا ۴اتصالات و لوله پلی اتیلنخاکریزی۸۴/۰۸/۲۰۳۱۵۰۱۸۰۰رفیع زاده
۴۰-۶۲۸نسیم صنعت چوبلوله و اتصالات p.v.cبهره برداری۸۴/۰۸/۱۴۲۰۵۳۸۶۸رضایی
۴۱-۶۲۹جهان رعد جنوبروغن صنعتی - ظروف پلاستیکیخاکریزی۸۴/۰۸/۱۷۱۳۹۴۰۲۴۰۰
۴۲-۶۳۰مجید سعید دریس زادهکود ماکرو گرانولهخاکریزی۸۴/۰۹/۱۵۱۰۰۰۰۱۵۰۰مجید سعید دریس زاده
۴۳-۶۳۸سفید بام جنوبعایق رطوبتی، پرایمربهره برداری۸۵/۰۷/۱۳۵۱۰۰۱۸۰۷کاظم اسدی
۴۴-۶۴۰الپا ۴لوله و اتصالات پلی اتیلنخاکریزی و دیوار کشی۸۴/۰۸/۰۲۴۲۰۰۹۰۰
۴۵-۶۵۱چوپ پلاست شمشاد اروندکف پوش، دیوار کوب، سقفبهره برداری۸۶/۰۲/۲۳۴۰۱۴۹۷۲مهدی پروانه
۴۶-۶۵۲ شرکت لوله و اتصالات ستاره آبادان اروند لوله و اتصلاتpvcبهره برداری۸۶/۰۳/۱۹۴۹۴۰۲۲۵۰غلامی
۴۷-۶۵۶الپا۵لوله و اتصالات پلی اتیلنخاکریزی،سوله،دیوار سوله،دیوار محوطه۸۶/۰۵/۱۵۸۱۵۰۱۹۳۶رفیع زاده
۴۸-۶۵۸خاتم نگین اروندقطعات پلاستیکی و خاکریزی۸۶/۰۷/۲۳۱۰۰۰۱۲۵۰احمد رضا محمدی
۴۹-۶۶۱شناور سازی موج شکن اروند انواع لنج فایبر گلاسبهره برداری ۸۶/۰۹/۰۷۳۹۶۰۱۳۸۶جهانگیری
۵۰-۶۷۹پتروآذر کاسپین۱

پترو آذر کاسپین۲
انواع بنزین و گازوءیل

انواع بنزین و گازوءیل
بهره برداری زمین خالی۹۰/۰۸/۰۴
۹۲/۱۲/۲۶
۲۴۰۰۰
۴۵۵۴۵
۷۰۳۰
۵۱-
۶۸۱
عایق خرم اروند عایق رطوبتیخاکریزی،دیوار محوطه، نصب ماشین الات۹۱/۱۲/۲۸۲۱۰۰رضاییبهره برداری به صورت ازمایشی
۵۲-۶۸۸پترو اروند آبادانقیر اکسیدهبهره برداری۹۳/۰۹/۱۹۵۰۰۰دارمیبهره برداری آزمایشی
۵۳-۶۸۹آرادصنعت ماهانخاکریزی،پی،سوله،
دیوار کشی محوطه،دیوار کشی سوله،نصب مخازن
۹۳/۱۰/۰۸۲۰۸۰۰
۵۴-۶۹۱غزال صنعت آسیا ارونددباغی پوستخاکریزی،فنداسیون،
سوله،دیوار سوله،دیوار محوطه،
نصب ماشین آلات
۹۴/۰۲/۲۱۴۴۸۰پرونده های ۶۹۱و۷۱۰
۵۵-۶۹۳پترو کیمیای انتخاب اروندانواع پاک کننده(دترجنت ها)،بسته بندی موادشوینده و پاک کنندهزمین خالی۹۳/۱۲/۲۰۶۶۸۹۲
۵۶-۶۹۴دهکده فناوری نکو اروندمواد شیمیایی ضد اکسایش،مواد شیمیایی ضد خوردگیخاکریزی۹۳/۱۲/۲۵۳۲۵۰۰
-۵۷-۶۹۷عرفان راه جنوبآسفالتبهره برداری۹۴/۰۷/۱۲۱۸۵۶۹
۵۸-۶۹۸هلال صنعت اروند الیاف استیل پلی استر،
الیاف اکریلیک ومدارکرییک
خاکریزی،سوله،
دیوارمحوطه،سوله،دیوارکشی سوله
۹۴/۰۸/۰۳۱۷۷۰۰
۵۹-۷۰۰پترو هما اروندقیر۶۰/۷۰،قیر ۸۵/۱۰۰خاکریزی۹۴/۱۰/۲۹۷۲،۹۸۳
۶۰-۷۰۸پترو کیمیای انتخاب اروندانواع پاک کننده( دتر جنت ها)،بسته بندی مواد شوینده و پاک کنندهزمین خالی۹۵/۰۹/۲۱۲۰۸۰۹
۶۱-۷۰۹کامیاب پلاست اروندانواع ظروف پلاستیکی یکبار مصرف،فیلم یک لایه عریض کشاورزی از پلی اتیلنخاکریزی،فنداسیون، نصب سوله ،دیوار سوله، دیوار محوطه۹۵/۰۸/۲۶۱۱۶۹۵
۶۲-۷۱۰غزال صنعت آسیا اروند تولید انواع روده و آسیل طبیعی گاو به صورت سورت شده (تمیز،چرب گیری،طبقه بندب و بسته بندب شده )سالامبور،سبک، سالامبور سنگینخاکریزی، پی، دیوار محوطه۹۵/۰۸/۱۱۴۰۵۰
۶۳-۷۱۲جندی شاپور حلال نفتی۴۰۲۹۵/۱۰/۱۱۲۱۰۳۴
۶۴-۷۱۶ پترو ربیع اروندبنزین موتورسوپربدون سرب،بنزین موتور معمولی بدون سرب، نفت گاز( گازوئیل)،زمین خالی۹۵/۱۲/۲۵۳۶۳۷۴
۶۵-۷۲۰ایلیا صنعت پالایشگران اروند انواع گیریس،روغن پایه(تصفیه اول )،روغن صنعتی برای سایر مصارف عمومی(تصفیه اول )خاکریزی۹۵/۱۲/۲۸۳۲۲۳۶
۶۶-۷۲۲فریاد گستر اروندکیسه پلی اتیلن بافته شدهزمین خالی۹۵/۱۲/۲۸۴۹۷۶
۶۷-۷۳۲راهیان تجارن پایدار اروند انواع سالامبورزمین خالی۹۶/۱۲/۲۱۴۰۵۰
۶۸-۷۳۶دیزل گستر رسا اروندبازسازی و نوسازی موتورهای دیزلی،بازسازی و نوسازی زنراتور و انواع آن،بدنه خودرو و سواریزمین خالی ۹۷/۰۶/۲۷۱۵۰۰
۶۹-۷۳۸پترو پالایش ماندگار اروند برش چهار کربنه(بوتان وبالاتر)برش سنگین،حلال نفتی۴۰۰،حلال نفتی ۴۰۴،میعانات گازی شیرین،هیدروکربن های سبک،
هیدرو کربن های سنگین
۹۷/۱۰/۱۷۱۳۲۵۰

صنایع خدماتی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتازیخ عقد قردادمساحت زمینزیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۵۸۹عبدالله عباس فردخدماتزمین خالی۷۹/۱۲/۰۱۹۵عبدالله عباس فرد
۲-۶۹۹طلوع رایانه لقماننصب یا تنظیم کامپیوترخاک ریزی، پی، دیوار ریزی۹۴/۱۰/۱۹۳۱۶

صنایع نساجی

ردیفشماره پروندهنام واحدمحصول تولیدیمیزان پیشرفت فیزیکیتاریخ عقد قراردادمساحت زمینمساحت زیربنانام مدیر عاملتوضیحات
۱-۸۸شمس جاوید اروند(آران جنوب)کیسه پلی پروپیلنبهره برداری۷۰/۰۲/۰۲۱۱۹۹۰۴۰۰۰هاشمی
۲-۴۰۴اسدالله زمانی و شرکافرش ماشینیزمین خالی۷۲/۰۳/۱۲۵۰۰۰
۳-۴۲۴مهاجر کارونفرش ماشینیبهره برداری۷۲/۰۳/۲۶۳۰۰۰۷۰۰عیدانی
۴-۴۶۴نخ تاب آباداننخ استرچبهره برداری۷۳/۰۶/۰۸۱۰۰۱۰هاشم پوراجاره داده شده به شرکت کامیاب پلاست اروند
۵-۷۳۵پیشگامان آریا تجارت اروندپوشاک زنانه، دخترانه به روش حلقوی ذوخته شده نخ پلی استرخاکریزی، فنداسیون۹۷/۰۶/۱۴۱۵۰۰