مهدی تنگسیری

عضو هیات امنا شهرک صنعتی

شرکت رتبه ١ راه و باند
راه سازی ،آب و فاضلاب ، تولید آسفالت و بتن، ساخت قطعات بتنی، جدول، کفپوش

ایمیل:

شماره تماس: