شرکت آبادگران اروند شیمی


شرکت آبادگران اروند شیمی

این شرکت در تاریخ   تاسیس و محصولات زیر را تولید میکند.

۱- ابرو اسفنج

شماره تماس:

آقای حامدی فر : ۰۹۱۶۵۱۴۵۰۴۷