شرکت سارا بحر و بر اروند


شرکت سارا بحر و بر اروند

این شرکت در سال ۱۳۹۵ در شهرک صنعتی آبادان شروع به فعالیت کرده و همچنان در زمینه تولید انواع کیف و کوله پشتی و چمدان فعال میباشد.