شرکت فروزان نجوم آبادان


شرکت فروزان نجوم آبادان

این شرکت در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه تولید بتن آماده آغاز کرده است.

همچنان در سال حدود ۶۰ هزار تن بتن تولید میکند.