شرکت نیک پلاستیک سپاهان


شرکت نیک پلاستیک سپاهان

این شرکت در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در زمینه تولید مواد  PVC  آغاز و همچنان لوله PVC را تولید میکند.

شماره تماس:

کارخانه: ۰۶۱۵۳۳۴۴۸۸۰

آقای جابری : ۰۹۱۶۷۶۸۹۰۱۱