فراخوان شرکت فولاد خوزستان از سازندگان قطعات، تجهیزات، مواد و تولید کنندگان داخلی در استان خوزستان

اولین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد گروه فولاد خوزستان

برگزاری دوره آموزشی ادوات آتش‌نشانی و اطفاء حریق

استخدام بهترین ها

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استخدام بهترین ها